@--------------->

پشتیبانی

آرزوهای دخترونه - اولین خاطره

اولین خاطره

دوشنبه 30 مرداد 1396 05:55 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ❀miss parmis❀
موضوع: خاطره ?

http://toptoop.ir/files/babi/22/10/11/40/41/30/11/toptoop.ir%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84.jpg
ミントブルー のデコメ絵文字سلام خاطره اوردم هر وقت بتونم براتون مینویسم خبミントブルー のデコメ絵文字
ミントブルー のデコメ絵文字برید ادامه بایـــــــミントブルー のデコメ絵文字
خب صبح که ساعت 11 به زور بیدار شدم
ارمیس خواهر کوچیکم که 11 ماهشه میخواستن ببرنش دکتر
چشمش قرمز شده بود
بابام ناهار از بیرون گرفت من کباب خوردم اونا هم مرغ
بد نبود خیلی خوشمزه بود
بعد مامانم چشم ارمیس رو نگاه کرد دیدیم خوبه خوبه
تازه وقت هم گرفته بودیم خلاصه کنسل
グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字کردیم موندیم خونه فردا هم میخواستیم برگردیم بریم اهوازグーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字
بابام هم رفت بیرون
منم یه دوش گرفتم موهامم 1 ساعت بعد خشک شد
حال سشوار نداشتم باو
مامانم داشت مرتب میکرد و من ارمیس رو نگه داشتم
اینم خراب کاری کرده بود بو میداد اه اه داشتم میاوردم بالا
خلاصه بعد از کلی تو بوی بد بودن از دستش راحت شدم
کم مونده بود وسط خونه برقصم
مامانم ارمیس رو برد من هم رفتم تا خیر سرم یکم بخوابم
که یادم اومد براتون خیلی اپ نکردم
پس گفتم بذار یه خاطره بنویسم
Helloالان از زیر پتو دارم مینویسم Hello
Gotcha(من اهواز زندگی میکنم مسافرت رفتم تهران)Gotcha
فردا که نمیتونم اپ کنم
برای فردا دو سه تا اپ الان گذاشتم که فردا بیان
خب بسه دیه برید به سلامت


عه د برو دیگه


باشه بابا انگار تا قیامت میای دنبالم برو برادر من برو
دیدگاه : ثابت بده خوشگله
برچسب ها: اولین ? خاطره ? خنده دار ?
آخرین ویرایش: دوشنبه 30 مرداد 1396 11:05 ب.ظ