@--------------->

پشتیبانی

آرزوهای دخترونه - رنگ موهام خاصه...

رنگ موهام خاصه...

شنبه 25 شهریور 1396 02:12 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ❀miss parmis❀
موضوع: وسایل دخترونه ?


نَه دوست دارَم موهامو رنگ کنم

نَه تا 12 شَب بیرون باشم

https://superhelpexport.com/files/emoticon/Emoji%20Smiley-135.pngنه خُودمو تو آرایش خَفه کنم!https://superhelpexport.com/files/emoticon/Emoji%20Smiley-135.png

رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!




دیدگاه : ثابت بده خوشگله
آخرین ویرایش: شنبه 25 شهریور 1396 02:18 ب.ظ