@--------------->

پشتیبانی

آرزوهای دخترونه - اگه قهری:)

اگه قهری:)

یکشنبه 26 شهریور 1396 09:43 ب.ظ

نویسنده این مطلب: F♥A♥T♥E♥M♥E

(:ببین..دلخوری،باش:)

(:عصبانی هستی،باش:)

(:قهری، باش:)

(:هرچی میخوای باشی باش:)

(:ولی حق نداری باهام حرف نزنی:)

(:فهمیدی؟:)

#خسرو شکیبایی♥دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1396 11:50 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30