@--------------->

پشتیبانی

آرزوهای دخترونه - جملات انگلیسی دوستی

جملات انگلیسی دوستی

دوشنبه 30 مرداد 1396 01:52 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ❀miss parmis❀
موضوع: جملات باحال ?
http://ya3r.com/wp-content/uploads/file_pic1994.jpg

http://gazo.emoji7.jp/img/04qzz_752980/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E9%9D%99%E6%AD%A2_m.gifسلام اینم چند تا جمله دوستی به زبان انگلیسیhttp://gazo.emoji7.jp/img/04qzz_752980/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E9%9D%99%E6%AD%A2_m.gif
http://gazo.emoji7.jp/img/04qzz_752980/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E9%9D%99%E6%AD%A2_m.gif امیدوارم به کارتون بیاد بایhttp://gazo.emoji7.jp/img/04qzz_752980/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84+%E9%9D%99%E6%AD%A2_m.gif

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences. You are not my friend coz you are like me, but because i accept you and respect you the way you are
دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.
---------------------------------------
My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you - a precious gift from God.
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.
----------------------------------------
Good FRIENDS CaRE for each Other..
CLoSE Friends UNDERSTaND each Other...
and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.
----------------------------------------
Stars has 5 ends
Square has 4 ends
Trinagle has 3 ends
Line has 2 ends
but Circle of our friendship has no end...
ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.
-----------------------------------------
Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself.
دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

------------------------------------------ In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me!
در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.
--------------------------------------------
Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, thats where it will stay.
اسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.
--------------------------------------------
The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain.
کسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه. 
---------------------------------------------
Science has proved that sugar melts in water,so plz don`t walk in the rain,
otherwise I may lose a sweet friend like u!!!
علم ثابت کرده که شکر در آب ذوب می شود.پس تو بارون قدم نزن ،چون ممکنه من دوست شیرینی مثل تو رو از دست بدم.
--------------------------------------------
A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears r mixed, the result is a colorful bridge between two hearts.
دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences. You are not my friend coz you are like me, but because i accept you and respect you the way you are
دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.
---------------------------------------
My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you - a precious gift from God.
ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.
----------------------------------------
Good FRIENDS CaRE for each Other..
CLoSE Friends UNDERSTaND each Other...
and TRUE Friends STaY forever
دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.
----------------------------------------
Stars has 5 ends
Square has 4 ends
Trinagle has 3 ends
Line has 2 ends
but Circle of our friendship has no end...
ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.
-----------------------------------------
Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself.
دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

------------------------------------------ In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me!
در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.
--------------------------------------------
Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, thats where it will stay.
اسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.
--------------------------------------------
The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain.
کسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه. 
---------------------------------------------
Science has proved that sugar melts in water,so plz don`t walk in the rain,
otherwise I may lose a sweet friend like u!!!
علم ثابت کرده که شکر در آب ذوب می شود.پس تو بارون قدم نزن ،چون ممکنه من دوست شیرینی مثل تو رو از دست بدم.
--------------------------------------------
A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears r mixed, the result is a colorful bridge between two hearts.
دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

-------------------------------------------
Learn From yesterday, live for today, hope for tomorrow."
از دیروز درس بگیر،برای امروز زندگی کن و به آینده امیدوار باش.
    Albert Einstein quotes
-------------------------------------------
'Learn as if you were going to live forever. Live as if you were
 going to die tomorrow.'
آنگونه بیاموز که گویی قرار است تا ابد زندگی کنی،و آنگونه زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد.
- Mahatma Gandhi
--------------------------------------------
 'Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.'
ساکت ماندن و احمق فرض شدن بهتر از این است که صحبت کنید و شک دیگران را به یقین تبدیل کنید.
- Abraham Lincoln
---------------------------------------------
 'Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up'.
بیشتر کسانیکه در زندگی  شکست خورده اند کسانی هستند که نفهمیدند چقدر به موفقیت نزدیک بودند زمانیکه آن را از دست دادند.
- Thomas A. Edison
--------------------------------------------
"We cannot learn without pain."
آموختن بدون رنج و سختی میسر نیست.
دیدگاه : ثابت بده خوشگله
برچسب ها: دوست ? جملات باحال ? انگلیسی ?
آخرین ویرایش: دوشنبه 30 مرداد 1396 11:04 ب.ظ